Osteoporoza

Osteoporoza to choroba polegająca na stopniowej utracie masy kostnej. W wyniku tego procesu kości tracą prawidłową gęstość i strukturę – są słabe i łatwo się łamią. Osteoporozę poprzedza osteopenia. Odpowiednie działania podjęte w tej fazie są w stanie zahamować proces degradacji tkanki kostnej i nie dopuścić do rozwoju osteoporozy.

 

Kluczowa jest tutaj odpowiednia aktywność fizyczna. W przypadku osteopenii idealnym rozwiązaniem jest trening na platformie wibracyjnej. Liczne badania naukowe wykazały osteoporotekcyjne działanie drgań o odpowiednich parametrach.

Doskonałym przykładem obrazującym jak dobrze wibrotrening wpływa na gęstość kości jest przypadek naszej pacjentki. Pani A. ma stwierdzoną osteopenię. W latach 2000 – 2007 badania densytometryczne szyjek kości udowych i kręgów lędźwiowych wykazywały postępującą utratę masy kostnej.

Pani A. zaczęła regularnie ćwiczyć na platformie wibracyjnej w lipcu 2007. Ćwiczyłyśmy według indywidualnego programu 3x w tygodniu po 20’. Badania densytometryczne wykonane w maju 2009 r. wykazały znaczący wzrost gęstość kości. Dodatkowo w latach 2007 – 2009 pacjentka nie przyjmowała żadnych leków i suplementów diety, które mogłyby spowodować wzrost masy kostnej.

W każdym z badanych odcinków doszło do wzrostu gęstości masy kostnej (BMD), chociaż w poprzednich latach zaznaczała się postępująca tendencja spadkowa. W porównaniu z wynikami z 2007r. wzrost BMD szyjce udowej prawej wyniósł 12,60%, w szyjce udowej lewej 9,81%, w odcinku lędźwiowym 1,10% a w samym tylko kręgu L4 aż o 5,40%. Zmiany w gęstości masy kostnej w latach 2001- 2009 widoczne są na poniższych wykresach.